Skip to main content

Sinkadus Role Playing Magazine

Sinkadus var en tidskrift om rollspel utgiven av Äventyrsspel mellan 1983 och 1995. Redaktörer var bl.a. Anders Blixt och Olle Sahlin. Stefan Kayat och Nils Gulliksson bidrog med många illustrationer. Sinkadus behandlade nästan uteslutande Äventyrsspels egna spel.

De tre första numren var enkla trycksaker i storlek A5 men från och med nummer 4 gick man över till ett A4-magasin på glansigt papper och delvis i fyrfärgstryck. Förutom produktinformation om nya och kommande produkter innehöll tidningen bland annat artiklar, äventyr, insändare och regelfrågor. Nummer 39-47 var vikta planscher i A2-format och innehållet reducerades till att bli ett reklamblad.

Planschversionen av tidskriften gavs även ut på engelska under namnet Symmetry, syftande på "Den mörka symmetrin" i Mutant Chronicles.

Enligt Fredrik Malmberg, mångårig VD för Äventyrsspel/Target Games, var Sinkadus upplaga som mest cirka 8000 exemplar per nummer.

Translation:

Sinkadus was a magazine about roleplaying games that was published by Äventyrsspel between 1983 and 1995. Among the editors were Anders Blixt and Olle Sahlin. Stefan Kayat and Nils Gulliksson did many of the illustrations. Sinkadus almost exclusively dealt with the games being published by Äventyrsspel themselves.

The three first issues were simple printed folders in size A5 but as of issue no. 4 the magazine was printed in A4 format on glossy paper and partly full-colour. Besides information on upcoming products the magazine also included articles, adventures, letters to the editor and rules questions. Issues number 39-47 were folded posters in A2 format and the contents were reduced to pure advertisment.

The poster version of the magazine was also published in English under the name Symmetry, referring to "The Dark Symmetry" in Mutant Chronicles.

According to Fredrik Malmberg, CEO for many years of Äventyrsspel/Target Games, the circulation of the magazine was 8000 copies per issue at its highest.

49
RESULTS
rss


PART OF
The Magazine Rack
Additional Collections
Media Type
49
texts
Topics & Subjects
49
Magazines
49
Äventyrsspel
Collection
49
The Magazine Rack
49
Sinkadus Role Playing Magazine
Language
49
Swedish
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 2,325
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 1,150
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 866
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 820
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 791
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 655
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 616
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 615
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 601
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 595
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 594
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 594
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 589
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 575
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 574
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 570
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 553
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 531
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 511
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 489
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 488
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 477
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 466
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 463
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 456
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 439
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 435
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 426
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 419
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 417
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 382
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 381
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 378
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 378
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 365
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 317
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 316
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 294
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 253
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 246
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 242
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 213
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 210
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 199
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 195
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines